Benvinguts a la web del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona

El Tribunal Eclesiàstic de l’Arxidiòcesi de Barcelona jutja en Primera Instància les causes judicials de l’Església Catòlica a Barcelona. També és Tribunal Metropolità de Segona Instància per als processos que, en fase d’apel·lació, provenen de les Diòcesis sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

image

Seu

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9:00 a 14:00 h

(34) 93 301 93 54
Carrer del Bisbe 5 08002 Barcelona
 
El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona està format per tres Sales. El Jutge de la Sala I és el Vicari Judicial i President del Tribunal Eclesiàstic. Els Vicaris Judicials Adjunts presideixen com a jutges les Sales II i III.

Per a formar tribunal col-legiat, a cada procés es nomenen per torn, a més del Jutge de la Sala corresponent, dos Jutges Diocesans.

Als processos matrimonials també ha d’intervenir un Defensor del Vincle, que té com a funció defensar la validesa del matrimoni. El Promotor de Justícia (o Fiscal) intervé en les causes previstes pel Dret.
Assessors:

Els actuals assessors jurídics gaudeixen de llarga experiència de col·laboració amb el Tribunal. Tractaran el vostre cas amb plena confidencialitat, amb atenció personalitzada i afecte cristià, i us oferiran la millor solució. També es poden adreçar a l’Assessoria els sacerdots de la diòcesi per a les consultes que els calgui.

Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 h

Cal demanar cita prèvia al telèfon del Tribunal: 93 301 93 54, o bé a: curiajusticiaassessoria@arqbcn.cat


ACTUACIÓ DE L'ÉSGLÉSIA CONTRA L'ABÚS DE MENORS I ELS DELICTES MÉS GREUS.