91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Composició

El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona està format per tres Sales. El Jutge de la Sala I és el Vicari Judicial i President del Tribunal Eclesiàstic. Les Sales II i III són presidides pels respectius Vicaris Judicials Adjunts.

Per a formar tribunal col·legiat, a cada procés es nomenen per torn, a més del Jutge de la Sala corresponent, dos Jutges Diocesans.

Als processos matrimonials també ha d’intervenir un Defensor del Vincle, que té com a funció defensar la validesa del matrimoni. El Promotor de Justícia (o Fiscal) intervé en les causes previstes pel Dret.

La composició actual del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona és la següent:

image
image image

Sala I (email: curiajusticiasala1@arqbcn.cat)
Vicari Judicial - Jutge President: Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
Secretària: Dra. Araceli Martínez González

Sala II (email: curiajusticiasala2@arqbcn.cat)
Vicari Judicial Adjunt - Jutge: Rvd. Dr. Albert Cano Merino
Secretari: Llic. Josep Ma. Trullols Casas

Sala III (email: curiajusticiasala3@arqbcn.cat)
Vicari Judicial Adjunt - Jutge: Rvd. Dr. Vicent Benedito Morant
Secretari: Llic. Antoni Torres Gómez

Jutges Diocesans
Rvd. Llic. Ramon Batlle Tomàs
Rvd. Dr. Vicent Benedito Morant
Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
Rvd. Dr. Albert Cano Merino 
Dra. Araceli Martínez González

Delegació Episcopal per a Causes Administratives Matrimonials
(email: curiajusticiadeleg@arqbcn.cat)
Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño, Delegat

Ministeri Públic
Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño, Promotor de Justícia
Dra. Maria Àngels Félix Ballesta, Defensora del Vincle                                                                                 Dr. Miquel Àngel Cañivano Salvador, Defensor del Vincle

Secció d'exhorts (email: curiajusticiaexhorts@arqbcn.cat)
Rvd. Llic. Josep Lluís Muñoz García, Jutge Instructor

Assessoria Jurídica (email: curiajusticiaassessoria@arqbcn.cat)

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA PER A SER ATESOS PER LES DIVERSES SECCIONS DEL TRIBUNAL