91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Durada del procés

El c. 1453 preveu per al procés ordinari un màxim de dotze mesos de durada en primera instància, i de sis mesos en segona instància (si hi ha apel·lació). Però hi ha processos que a la pràctica duren menys (sobre tot si no hi ha prova pericial), com d’altres que s’allarguen més (sovint per dificultats sobrevingudes, com exhorts a l’estranger, dificultats per a localitzar l'altra part, perllongament dels terminis, etc.)

El procés breu (cc. 1683-1687) pot tenir una durada aproximada de dos mesos.