91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

 

AVÍS

ACTIVITAT DEL TRIBUNAL DURANT L'ESTAT D'ALARMA

A PARTIR DEL 27 D’ABRIL, el Tribunal torna a l’activitat judicial, amb certes limitacions que es mantindran vigents d’acord amb les disposicions de l’autoritat competent. En aquesta fase, no s’atendrà al públic presencialment ni seran citats aquells que hagin de declarar en judici, però es podran resoldre molts assumptes via correu electrònic o per telèfon. ELS TERMINIS JUDICIALS TORNEN A ESTAR VIGENTS DES DEL DIA D’AVUI; els Srs. Lletrats tramitaran a cada Sala els assumptes pendents, i enviaran els escrits corresponents per mitjà de signatura digital a l’adreça electrònica de la Sala que pertoqui.

 

Benvinguts a la web del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona

El Tribunal Eclesiàstic de l’Arxidiòcesi de Barcelona jutja en Primera Instància les causes judicials de l’Església Catòlica a Barcelona. També és Tribunal Metropolità de Segona Instància per als processos que, en fase d’apel·lació, provenen de les Diòcesis sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

Sobre la reforma del procés canònic de declaració de nul·litat de matrimoni (agost 2015), aneu a la secció Legislació. Oferim la versió catalana del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesusque entrà en vigor el 8 de desembre de 2015. També oferim el text reformat del Llibre VII del Codi de Dret Canònic, Dels processos.

Curs de Dret Matrimonial Canònic per a advocats que vulguin exercir davant el nostre Trribunal:

AJORNAT

Curs de Dret Matrimonial Canònic

image

Seu

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9:00 a 14:00 h

(34) 93 301 93 54
Carrer del Bisbe 5 08002 Barcelona
 
El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona està format per tres Sales. El Jutge de la Sala I és el Vicari Judicial i President del Tribunal Eclesiàstic. Els Vicaris Judicials Adjunts presideixen com a jutges les Sales II i III.

Per a formar tribunal col-legiat, a cada procés es nomenen per torn, a més del Jutge de la Sala corresponent, dos Jutges Diocesans.

Als processos matrimonials també ha d’intervenir un Defensor del Vincle, que té com a funció defensar la validesa del matrimoni. El Promotor de Justícia (o Fiscal) intervé en les causes previstes pel Dret.
Assessors:

Els actuals assessors jurídics gaudeixen de llarga experiència de col·laboració amb el Tribunal. Tractaran el vostre cas amb plena confidencialitat, amb atenció personalitzada i afecte cristià, i us oferiran la millor solució. També es poden adreçar a l’Assessoria els sacerdots de la diòcesi per a les consultes que els calgui.

Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 h

Cal demanar cita prèvia al telèfon del Tribunal: 93 301 93 54, o bé a: curiajusticiaassessoria@arqbcn.cat