91 638 96 80
620 52 96 43
Donde estamos Contacto

91 638 96 80

Donde estamos

Benvinguts a la web del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona

El Tribunal Eclesiàstic de l’Arxidiòcesi de Barcelona jutja en Primera Instància les causes judicials de l’Església Catòlica a Barcelona. També és Tribunal Metropolità de Segona Instància per als processos que, en fase d’apel·lació, provenen de les Diòcesis sufragànies de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

Sobre la reforma del procés canònic de declaració de nul·litat de matrimoni (agost 2015), aneu a la secció Legislació. Oferim la versió catalana del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesusque entrà en vigor el 8 de desembre de 2015. També oferim el text reformat del Llibre VII del Codi de Dret Canònic, Dels processos.

image

Seu

Horari:
de dilluns a divendres,
de 9:00 a 14:00 h

(34) 93 301 93 54
Carrer del Bisbe 5 08002 Barcelona
 
El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona està format per tres Sales. El Jutge de la Sala I és el Vicari Judicial i President del Tribunal Eclesiàstic. Els Vicaris Judicials Adjunts presideixen com a jutges les Sales II i III.

Per a formar tribunal col-legiat, a cada procés es nomenen per torn, a més del Jutge de la Sala corresponent, dos Jutges Diocesans.

Als processos matrimonials també ha d’intervenir un Defensor del Vincle, que té com a funció defensar la validesa del matrimoni. El Promotor de Justícia (o Fiscal) intervé en les causes previstes pel Dret.
Assessors: Mn. Joan Benito Tolsau            P. Ramon Domènech Castells, ofm

Els actuals assessors jurídics gaudeixen de llarga experiència com a antics jutges del Tribunal. Tractaran el vostre cas amb plena confidencialitat, amb atenció personalitzada i afecte cristià, i us oferiran la millor solució. També es poden adreçar a l’Assessoria els sacerdots de la diòcesi per a les consultes que els calgui.

Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00 h

Cal demanar cita prèvia al telèfon del Tribunal: 93 301 93 54, o bé a: curiajusticiaassessoria@arqbcn.cat