Altra legislació canònica

• Instrucció Dignitas connubii sobre el procediment per a tractar les causes de nul·litat de matrimoni als Tribunals eclesiàstics (25/1/2005): Versió original llatina · Versió en llengua catalana (corregida segons el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus)

• Normes orgàniques i processals del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica de Madrid (11/10/1999)

Més material en preparació