Com procedir quan un fidel es pregunta o planteja si el seu matrimoni podria ser invàlid

Hauria d’adreçar-se al servei d’Assessoria Jurídica del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona.

També pot preguntar a algun sacerdot per a què el guiï i l’informi, però cal recordar que els sacerdots no són necessàriament especialistes en Dret canònic. En el mateix sentit, pot obtenir ajuda i informació a la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar.

Per altra banda, si coneix cap advocat especialista en Dret matrimonial i Dret de família, també el pot consultar.

COMPETÈNCIA DEL TRIBUNAL

Les demandes han de presentar-se davant el Tribunal competent, segons disposa el cànon 1672:

1. el tribunal del lloc en què ha estat celebrat el matrimoni;

2. el tribunal del lloc en què una part o totes dues té el domicili o quasidomicili;

3. el tribunal del lloc en què de fet s’han de recollir la major part de les proves.

El lloc ve determinat per la pertinença a una arxidiòcesi o diòcesi concreta, per la qual cosa cal acudir al Tribunal d'aquesta diòcesi.

L'Arxidiòcesi de Barcelona comprén les comarques del Barcelonès, el Maresme i la població de Cornellà de Llobregat.

Diòcesis sufragànies de la Província Eclesiàstica Barcinonense:

· Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat (comarques del Baix Llobregat, Garraf i Penedès).

Tribunalc/ Armenteres, 35 · 08980 Sant Feliu de Llobregat · Tel. 936 327 630 ·

· Diòcesi de Terrassa (comarques del Vallès Oriental i Occidental).

Tribunal: c/ Vinyals, 49 · 08221 Terrassa · Tel. 937 337 120 ·

Altres diòcesis de Catalunya (vegeu el mapa territorial eclesiástic):

· Arxidiòcesi de Tarragona: Pla de Palau, 2 · 43003 Tarragona · Tel. 977 233 412

· Diòcesi de Girona: Plaça del Vi, 2 · 17004 Girona · Tel. 972 412 720 

· Diòcesi de Lleida: Carrer del Bisbe 1 · 25002 Lleida · Tel. 973 268 628

· Diòcesi de Solsona: Plaça del Palau, 1 · 25280 Solsona · Tel. 973 480 619

· Diòcesi de Tortosa: Carrer Cruera, 5 · 43500 Tortosa · Tel. 977 440 700

· Diòcesi d'Urgell: Pati del Palau, 1 · 25700 La Seu d'Urgell · Tel. 973 350 054

· Diòcesi de Vic: Carrer de Santa Maria, 1 · 08500 Vic · Tel. 938 832 655