Enllaços

Santa Seu

Tribunal de la Rota Romana

Piazza della Cancelleria, 1 · Roma (Itàlia)

Tel.  0669887502

Arquebisbat de Barcelona:

Carrer del Bisbe, 5 · 08002 Barcelona

Tel. 932 701 010

Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostòlica a Madrid:

Calle del Nuncio, 13 · 28005 Madrid

Tels. 913 656 620 · 913 656 621 · secretariatr@tribunalrota.org

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de Barcelona:

Diputació, 231 · 08007 Barcelona

Tel. 934 538 659 · delegat@pastoralfamiliarbcn.cat

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona:

Mallorca, 283 · Barcelona

Tel. 934 961 880

 

Acollida separats i divorciats catòlics:

http://www.asepcat.com

Altres llocs d’interès a internet…

http://www.iuscanonicum.org